FOTBAL PRO DĚTI

PROGRAM

Tréninky Fotbalu pro děti mají za cíl děti seznámit s fotbalovými dovednostmi spolu s všeobecným pohybovým rozvojem a atletickou přípravou. Děti získají dovednosti s míčem jako jsou vedení balónu, přihrávky a zpracování a střelba a to jak nohama tak základy hry hlavou. Součástí tréninků budou i cvičení zaměřené na pohyb po hřišti, techniku běhu včetně atletické abecedy, průpravná cvičení na spolupráci a především hra. Herní modifikace na malém prostoru 2 na 2, 3 na 3 a tréninkové utkání. Děti se také naučí základní pravidla. Naší snahou je u děti budovat smysl pro fair play a lásku ke sportu.

Přebírání

Tréninky probíhají ve sportovním areálu Na Františku, kde děti využívají fotbalovou plochu s umělým trávníkem případně multifunkční hřiště. Rodič po příchodu hlásí děti u trenéra (po předchozí domluvě mohou děti přijít sami). Rodič může na děti počkat v areálu (a dát si něco dobrého v kavárně) nebo přijít zpět před koncem tréninku. Kontakt na trenéra obdržíte ještě před začátkem tréninků.

Příspěvky

– Příspěvky na pololetí jsou ve výši 2 150 Kč (vždy 1 trénink týdně). V ceně je již započítán poplatek za pronájem sportoviště, trenéra, sportovní pomůcky a další.
Zdravotní pojišťovny přispívají určitou finanční částkou, minimálně 500+ Kč, na pohybové aktivity dětí. Pro tyto účely vám vystavíme fakturu, kterou pak můžete na pojišťovně uplatnit. Faktura vám bude zaslána automaticky na váš e-mail a to v momentě, kdy obdržíme platbu za kurz na náš bankovní účet.

Přihlášení na Fotbal pro děti

Níže v přihlašovacím formuláři vyberte termín, v němž bude vaše dítě tréninky Fotbalu pro děti navštěvovat. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě na fotbal pro děti. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o trénincích a platební údaje s variabilním symbolem. Pololetní příspěvky prosím uhraďte převodem. Těšíme se na vás na trénincích hokeje pro děti.

NAŠÍ HLAVNÍ SNAHOU VŽDY ZŮSTÁVÁ TO, ABY DĚTI TRÉNINKY BAVILY A NA KAŽDÝ DALŠÍ SE PŘEDEVŠÍM TĚŠILY

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Tréninky jsou vedeny trenéry fotbalu s trenérskou licencí vydanou FAČR, kteří se o Vaše děti starají od předání po závěrečný pokřik. Provedou je tréninky „FOTBALU PRO DĚTI“ naučí dovednosti, pravidla, předají zkušenosti a především se pokusí u dětí budovat lásku k pohybu a fotbalu.

HERNÍ PRINCIP

Naší trenérskou filozofií je herní princip, který děti provází v každém tréninku. Věříme, že to je ten správný způsob, jak se toho co nejvíce naučit a těšit se na každou další aktivitu.

TRÉNINKY DLE METODIKY

Jednotlivé tréninky na sebe postupně navazují, což je především pro začátečníky velmi důležité, protože eliminuje vznik špatných návyků. Ke každé dovednosti dojdeme s dětmi postupně pomocí průpravných cvičení a her speciálně určených pro fotbal podle doporučené metodiky FAČR.

PŘIHLÁŠENÍ

VYBERTE SI TERMÍN

DATUMDEN V TÝDNUČASCENAREGISTRACE
2. 10. - 22. 1. 2024
(1. pololetí)
PONDĚLÍ15:30 - 16:302150 Kč Termín obsazen
Možnost přihlášení jako náhradník
2. 10. - 22. 1. 2024
(1. pololetí)
PONDĚLÍ16:30 - 17:302150 Kč Termín obsazen
Možnost přihlášení jako náhradník
4. 10. - 24. 1. 2024
(1. pololetí)
STŘEDA15:45 - 16:452150 Kč Termín obsazen
Možnost přihlášení jako náhradník
REZERVAČNÍ SYSTÉM

29.11. začínáme bruslit

Půjčení bruslí různých velikostí možné bez objednání

Broušení bruslí možné také bez objednání

Kurzy bruslení pro děti i dospělé už máme také vypsané :)