MULTISPORTOVNÍ KROUŽEK

PROGRAM

Tréninky multisportovního kroužku jsou určeny pro děti, které mají rádi pestrost pohybových aktivit. Na děti čekají tréninky základů tenisu, lezení, bruslení, atletiky, gymnastiky a dalších aktivit a to po celý školní rok. Děti se naučí nové sportovní dovednosti a zdokonalí se ve více sportech najednou. Kromě fyzické aktivity budou moci rozvíjet sociální dovednosti, učit se spolupracovat a získají nové přátele.
Program kroužku je navržen tak, aby ho mohli absolvovat jak malí začátečníci tak i děti, které s některým ze sportů mají už drobnou zkušenost.

Naší snahou je nabídnout dětem smysluplné trávení volného času mimoškolní pohybovou a zaujmout je natolik, aby si třeba jeden ze sportů vybraly jako pravidelnou aktivitu, které se budou chtít věnovat i do budoucna.

Přebírání

Tréninky probíhají ve sportovním areálu Na Františku, kde děti využívají fotbalovou plochu s umělým trávníkem a multifunkční hřiště. Rodič hlásí děti u trenéra (po předchozí domluvě mohou děti přijít sami). Rodič může na děti počkat v areálu (např. si dát něco dobrého v kavárně) nebo přijít zpět před koncem tréninku. Kontakt na trenéra obdržíte ještě před začátkem tréninků.

Příspěvky

– Příspěvky na pololetí jsou ve výši 2 850 Kč (vždy 1 trénink týdně). V ceně je již započítán poplatek za pronájem sportoviště, trenéra, sportovní pomůcky a další.
Zdravotní pojišťovny přispívají určitou finanční částkou, minimálně 500+ Kč, na pohybové aktivity dětí. Pro tyto účely vám vystavíme fakturu, kterou pak můžete na pojišťovně uplatnit. Faktura vám bude zaslána automaticky na váš e-mail a to v momentě, kdy obdržíme platbu za kurz na náš bankovní účet.

Přihlášení na Sportovní hry

Níže v přihlašovacím formuláři vyberte termín, v němž bude vaše dítě tréninky Sportovních her navštěvovat. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o trénincích Sportovních her a platební údaje s variabilním symbolem. Pololetní příspěvky prosím uhraďte převodem. Těšíme se na vás na trénincích.

NAŠÍ HLAVNÍ SNAHOU VŽDY ZŮSTÁVÁ TO, ABY DĚTI TRÉNINKY BAVILY A NA KAŽDÝ DALŠÍ SE PŘEDEVŠÍM TĚŠILY

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Tréninky jsou vedeny trenéry se specializací na jednotlivé sporty, případně se vzděláním FTVS UK. Trenéři se o Vaše děti starají od předání po závěrečný pokřik. Provedou je „SPORTOVNÍMI HRAMI“ naučí dovednosti, předají zkušenosti a znalosti pravidel a především se pokusí v nich budovat lásku pohybu.

HERNÍ PRINCIP

Naší trenérskou filozofií je herní princip, který děti provází v každém tréninku. Věříme, že to je ten správný způsob, jak se toho co nejvíce naučit a těšit se na každou další aktivitu.

TRÉNINKY DLE METODIKY

Počet tréninků pro jednotlivé sporty má omezený počet, ale i přes to tréninky na sebe postupně navazují. Děti se tak mohou snáz seznámit se základními dovednostmi a vyvarovat se vzniku špatných návyků.

PŘIHLÁŠENÍ

VYBERTE SI TERMÍN

DATUMDEN V TÝDNUČASCENAREGISTRACE
3. 10. - 23. 1. 2024
(1. pololetí)
ÚTERÝ15:30 - 16:302850 Kč Termín obsazen
Možnost přihlášení jako náhradník
REZERVAČNÍ SYSTÉM

29.11. začínáme bruslit

Půjčení bruslí různých velikostí možné bez objednání

Broušení bruslí možné také bez objednání

Kurzy bruslení pro děti i dospělé už máme také vypsané :)