SPORTOVNÍ HRY

PROGRAM

Tréninky Sportovních her jsou vhodné pro děti, které si rádi vyzkouší široké spektrum týmových sportovních her jako jsou hokej, fotbal, touchragby, basketbal, lakros a další. Děti získají základy týmové spolupráce, dovednosti z mnoha sportů, všeobecnou obratnost, rozvinou pohybovou inteligenci a hlavně si užijí spoustu zábavy. Dále se seznámí se základy pravidel jednotlivých sportů, fair play a třeba je některý ze sportů zaujme natolik, že se pro něj rozhodne v závodní formě. Na děti čekají průpravná cvičení a především hra v různých modifikacích.

Přebírání

Tréninky probíhají ve sportovním areálu Na Františku, kde děti využívají fotbalovou plochu s umělým trávníkem a multifunkční hřiště. Rodič hlásí děti u trenéra (po předchozí domluvě mohou děti přijít sami). Rodič může na děti počkat v areálu (např. si dát něco dobrého v kavárně) nebo přijít zpět před koncem tréninku. Kontakt na trenéra obdržíte ještě před začátkem tréninků.

Příspěvky

– Příspěvky na pololetí jsou ve výši 2 850 Kč (vždy 1 trénink týdně). V ceně je již započítán poplatek za pronájem sportoviště, trenéra, sportovní pomůcky a další.
Zdravotní pojišťovny přispívají určitou finanční částkou, minimálně 500+ Kč, na pohybové aktivity dětí. Pro tyto účely vám vystavíme fakturu, kterou pak můžete na pojišťovně uplatnit. Faktura vám bude zaslána automaticky na váš e-mail a to v momentě, kdy obdržíme platbu za kurz na náš bankovní účet.

Přihlášení na Sportovní hry

Níže v přihlašovacím formuláři vyberte termín, v němž bude vaše dítě tréninky Sportovních her navštěvovat. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o trénincích Sportovních her a platební údaje s variabilním symbolem. Pololetní příspěvky prosím uhraďte převodem. Těšíme se na vás na trénincích.

NAŠÍ HLAVNÍ SNAHOU VŽDY ZŮSTÁVÁ TO, ABY DĚTI TRÉNINKY BAVILY A NA KAŽDÝ DALŠÍ SE PŘEDEVŠÍM TĚŠILY

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Tréninky jsou vedeny trenéry se specializací na jednotlivé sporty, případně se vzděláním FTVS UK. Trenéři se o Vaše děti starají od předání po závěrečný pokřik. Provedou je „SPORTOVNÍMI HRAMI“ naučí dovednosti, předají zkušenosti a znalosti pravidel a především se pokusí v nich budovat lásku pohybu.

HERNÍ PRINCIP

Naší trenérskou filozofií je herní princip, který děti provází v každém tréninku. Věříme, že to je ten správný způsob, jak se toho co nejvíce naučit a těšit se na každou další aktivitu.

TRÉNINKY DLE METODIKY

Počet tréninků pro jednotlivé sporty má omezený počet, ale i přes to tréninky na sebe postupně navazují. Děti se tak mohou snáz seznámit se základními dovednostmi a vyvarovat se vzniku špatných návyků.

PŘIHLÁŠENÍ

VYBERTE SI TERMÍN

Tento kurz nemá vypsány žádné termíny.

REZERVAČNÍ SYSTÉM

29.11. začínáme bruslit

Půjčení bruslí různých velikostí možné bez objednání

Broušení bruslí možné také bez objednání

Kurzy bruslení pro děti i dospělé už máme také vypsané :)