SPORTOVNÍ HRY

PROGRAM

Tréninky Sportovních her jsou vhodné pro děti, které si rádi vyzkouší široké spektrum týmových sportovních her jako jsou hokej, fotbal, touchragby, basketbal, lakros a další. Děti získají základy týmové spolupráce, dovednosti z mnoha sportů, všeobecnou obratnost, rozvinou pohybovou inteligenci a hlavně si užijí spoustu zábavy. Dále se seznámí se základy pravidel jednotlivých sportů, fair play a třeba je některý ze sportů zaujme natolik, že se pro něj rozhodne v závodní formě. Na děti čekají průpravná cvičení a především hra v různých modifikacích.

Přebírání

Tréninky probíhají ve sportovním areálu Na Františku, kde děti využívají fotbalovou plochu s umělým trávníkem a multifunkční hřiště. Rodič hlásí děti u trenéra (po předchozí domluvě mohou děti přijít sami). Rodič může na děti počkat v areálu (např. si dát něco dobrého v kavárně) nebo přijít zpět před koncem tréninku. Kontakt na trenéra obdržíte ještě před začátkem tréninků.

Příspěvky

– Příspěvky na pololetí jsou ve výši 2 850 Kč (vždy 1 trénink týdně). V ceně je již započítán poplatek za pronájem sportoviště, trenéra, sportovní pomůcky a další.
Zdravotní pojišťovny přispívají určitou finanční částkou, minimálně 500+ Kč, na pohybové aktivity dětí. Pro tyto účely vám vystavíme fakturu, kterou pak můžete na pojišťovně uplatnit. Faktura vám bude zaslána automaticky na váš e-mail a to v momentě, kdy obdržíme platbu za kurz na náš bankovní účet.

Přihlášení na Sportovní hry

Níže v přihlašovacím formuláři vyberte termín, v němž bude vaše dítě tréninky Sportovních her navštěvovat. Vyplňte přihlašovací údaje rodiče i dítěte. Přečtěte si smluvní podmínky a zaregistrujte vaše dítě. Na uvedenou e-mailovou adresu vám přijdou informace o trénincích Sportovních her a platební údaje s variabilním symbolem. Pololetní příspěvky prosím uhraďte převodem. Těšíme se na vás na trénincích.

NAŠÍ HLAVNÍ SNAHOU VŽDY ZŮSTÁVÁ TO, ABY DĚTI TRÉNINKY BAVILY A NA KAŽDÝ DALŠÍ SE PŘEDEVŠÍM TĚŠILY

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP

Tréninky jsou vedeny trenéry se specializací na jednotlivé sporty, případně se vzděláním FTVS UK. Trenéři se o Vaše děti starají od předání po závěrečný pokřik. Provedou je „SPORTOVNÍMI HRAMI“ naučí dovednosti, předají zkušenosti a znalosti pravidel a především se pokusí v nich budovat lásku pohybu.

HERNÍ PRINCIP

Naší trenérskou filozofií je herní princip, který děti provází v každém tréninku. Věříme, že to je ten správný způsob, jak se toho co nejvíce naučit a těšit se na každou další aktivitu.

TRÉNINKY DLE METODIKY

Počet tréninků pro jednotlivé sporty má omezený počet, ale i přes to tréninky na sebe postupně navazují. Děti se tak mohou snáz seznámit se základními dovednostmi a vyvarovat se vzniku špatných návyků.

PŘIHLÁŠENÍ

VYBERTE SI TERMÍN

Tento kurz nemá vypsány žádné termíny.

Jarní provoz

Možnost rezervace hřišť přes náš rezervační systém: https://nafrantisku.isportsystem.cz/

Registrace do jarních kroužků pro děti stále možné

https://www.sportnafrantisku.cz/leto/#pro-deti

TĚŠÍME SE NA VÁS